2012-07-01 02:50 #0 av: MichaelE

Nu hoppas jag att någon här är mer kunnig än jag på Wordpress och kodning.

Jag skapar ett plugin just nu som ska läsa av ett värde och returnera true eller false.

Det liknar som vid if(is_home()).

Problemet ligger i att om jag skapar en funktion enligt följande

function test($value){

if($value == 1) {

return true;

}

}

och kallar den i mitt theme enligt följande:

if(test()) {...}

så får jag inget resultat. Hur gör jag för att returnera true?