2012-03-24 18:32 #0 av: [Fibbe]

Git är ett Unixbaserat system, det betyder att vissa kommandon krävs för att kunna använda git. Det räcker dock med 3 stycken! I denna videoguide förklarar jag hur dessa används och vad de betyder. Denna video kan skippas av de som någon gång använt en unix-terminal tidigare.

Vanliga kommandon

pwd
Betyder: Print Working Directory

ls
Betyder: LiSt

cd
Betyder: Change Directory

mkdir
Betyder: MaKe DIRectory

rm
Betyder: RemoVe

rmdir
Betyder: RemoVe DIRectory

 

Nästa guide >