2011-05-19 12:07 #0 av: [Fibbe]

Variabler är något som alla programmerare stöter på. Variabler kan anta olika värden och sparar dessa för senare bruk, precis som en byrålåda. Php är ett snällt språk som gör det lätt att använda variabler. Här är en artikel om hur det går till.

Allmänt om variabler

En variabel i Php börjar alltid med ett dollartecken, $, sedan följer ett namn, $variabel. Variabler används när man vill spara något, till exempel text eller siffror, för senare bruk i koden eller använda något fler gånger.

Här är ett exempel:

$variabel = "Lite text";
echo $variabel;

På första raden skapar vi en variabel som heter $variabel. På raden under skriver vi variabelns innehåll till användaren. Om vi testar denna kod kommer resultatet bli en tom webbsida med texten:

Lite text

OBS! För att testa koden måste den skrivas inom php-taggarna (<?php och ?>)

I föregående exempel var det kanske inte fullt nödvändigt att använda en variabel. Men låt oss säga att vi ska skriva en text om en lite speciell person. Denna person gillar att byta namn väldigt ofta. Vi vill inte behöva ändra namn på fler ställen en absolut nödvändigt varje gång detta inträffar.

Lösningsexempel:

$namn = "Stina";

echo "Min kompis heter $namn. $namn gillar att cykla.
$namn gillar även att simma. Det var allt om $namn.";

Detta exempel ger följande:

Min kompis heter Stina. Stina gillar att cykla. Stina gillar även att simma. Det var allt om Stina.

Nu kan vi ändra variabeln $namn, till vilket namn vi vill och det kommer automatiskt att ändras i texten.

 

Arrayer

En array är en lista med variabler. Man kan säga att en array inte bara är som en byrålåda som kan lagra en sak, en array är som hela byrån med många lådor. En array kan skapas så här:

$array = array("Låda 0", "Låda 1", "Låda 2");

Vi har nu en byrå med 3 lådor. Eller en array med 3 värden. Det som är lite speciellt med array, och som är viktigt att tänka på, är att första lådan heter 0, andra lådan heter 1 osv...

För att skriva innehållet i första lådan gör vi så här:

$array = array("Låda 0", "Låda 1", "Låda 2");
echo $array[0];

Resultatet på ovanstående kod blir en tom sida med texten:

Låda 0

Vi kan även skapa exakt samma array som ovan på följande sätt:

$array[0] = "Låda 0";
$array[1] = "Låda 1";
$array[2] = "Låda 2";

Resultatet blir det samma, det blir dock lite mer att skriva. Detta kan dock ge mer kontroll över vilka lådor vi använder. Om vi vill ha ännu bättre kontroll kan vi även namnge lådorna. Detta kan göras på två olika sätt:

$array = array("Låda_1" => "Innehåll i låda 1",
"Låda_2" => "Innehåll i låda 2",
"Låda_3" => "Innehåll i låda 3");

eller

$array['Låda_1'] = "Innehåll i låda 1";
$array['Låda_2'] = "Innehåll i låda 2";
$array['Låda_3'] = "Innehåll i låda 3";

Vill vi nu skriva ut innehållet i Låda_1 gör vi så här:

echo $array['Låda_1'];

Detta ger en tom sida med texten:

Innehåll i låda 1

 

Ett exempel på arrayer

Vi återgår till exemplet med Stina som gillar att byta namn. Nu bestämmer vi att Stina även byter efternamn och ålder lite då och då. Vi vill även kunna ändra dessa väldigt enkelt i en text. Detta skulle vi kunna göra med tre variabler, en för namn, en för efternamn och en för ålder. Vi kan dock även göra detta med en array.

Lösningsexempel:

$person = array("name" => "Stina",
"surname" => "Bosson",
"age" => "29");

echo "Min vän heter $person[name] $person[surname],
$person[name] är $person[age] år gammal.";

Resultat:

Min vän heter Stina Bosson, Stina är 29 år gammal

 

Nästa artikel i serien »