2011-05-19 10:07 #0 av: [Fibbe]

Php är ett språk som gör det möjligt att skapa dynamiska webbsidor. Språkets huvuduppgift är att generera HTML, text och bilder som visas för användaren. Användaren kan inte se vår Php-kod eftersom denna kod blir översatt till, till exempel html, innan något visas för användaren. Vi ska nu gå igenom hur detta språk kan användas.

Kodens utseende

När vi programmerar i Php gör vi precis på samma sätt som när vi programmerar i HTML, förutom 2 viktiga detaljer. Vi döper inte våra filer till hemsida.html, vi döper dem istället till hemsida.php. Vi fyller dessa filer med HTML precis som vanligt, men vi lägger även till Php-kod där det behövs.

Här är ett enkelt exempel (index.php)

<html>
<head> 
   <title> Rubrik på webbsidan </title>
</head>
<body>
<body>
   Här har vi ett slumpmässigt tal: <?php echo rand(); ?>
</body>
</html>

Som vi ser är allt skrivet i HTML förutom det som står mellan <?php och ?>. Det är nämligen bara det mellan dessa två taggar som tolkas som Php. Den här sidan är helt tom förutom raden:

Här har vi ett slumpmässigt tal: 29025

Talet kommer att ändras så fort vi uppdaterar webbläsaren.

Koden ovan kan även skrivas enligt följande, detta ger exakt samma resultat:

<html>
<head> 
   <title> Rubrik på webbsidan </title>
</head>
<body>
<body>
  <?php 
    echo "Här har vi ett slumpmässigt tal:" . rand(); 
  ?>
</body>
</html>

Som vi kan se betyder echo att vi skriver text till användaren. Skriver vi echo "Hej på dig"; kommer användaren enbart se: Hej på dig.

rand() är en funktion som genererar ett slumpmässigt tal. För att läsa om hur funktioner fungerar och för att hitta de funktioner vi söker är php.net en väldigt bra sida. Alla funktioner finns beskrivna där och det finns även exempelkod på hur man använder varje funktion.

Hur man använder funktioner går vi igenom senare i denna serie.

 

Kommentarer i koden

När vi programmerar större system, och för att jag ska kunna visa vad jag menar i koden, kommer vi använda kommenterings-funktionen i Php. Den fungerar som så att om vi skriver // framför en rad så kommer php inte att bry sig om den raden. Skriver vi /* så kommer php inte att bry sig om det vi skriver enda tills vi skriver */

Exempel:

  <?php 

//Det vi skriver här kommer inte att påverka koden

 echo "Här har vi ett slumpmässigt tal:" . rand();

/* Inte det här heller, men det kan vara bra att
att skriva vad vi gör så att det blir lätt att
komma ihåg */
 ?>

 

 

Prova själv

För att testa detta exempel öppnar vi först det program vi valt att jobba med, vi skapar en ny fil och klistrar in koden ovan. Sedan sparar vi filen med namnet index.php i mappen www som finns i vår installationsmapp för apache.

När filen är sparad i mappen testar vi webbsidan genom att gå till vår lokala adress för apache:

http://localhost:8888/

OBS! Fungerar inte webbsidan kan det bero på att EasyPHP inte är startat på datorn. Läs mer här.

 

Nästa artikel i serien »