2011-05-18 19:55 #0 av: [Fibbe]

Vad är det egentligen för skillnad? Är det olika språk eller samma? Vilket är bäst och vilket ska jag lägga mest tid att lära mig?

Det kan råda en del förvirring kring dessa två språk. Men sanningen är att JQuery är JavaScript, men en förenklad variant. Först och främst bör man lära sig JavaScript så att man vet hur det fungerar innan man börjar använda sig av JQuery. I alla fall enligt min åsikt. Anledningen till att jag tycker så är att det inte går att göra allt med enbart JQuery, man måste ofta blanda med vanligt JavaScript.

Skillnaden på utseendet i kodväg är ganska stor trots att det är samma språk i grunden. Här är ett exempel:

JavaScript

document.getElementById('div_elem2').innerHTML = "Hej";

 

JQuery

$('#div_elem2').html("Hej");

 

Båda dessa kodsnuttar utför exakt samma sak, de ändrar texten i ett element till Hej. De enda skillnaderna är hur koderna ser ut och framför allt längden på koderna. JQuery koden översätts till JavaScript automatiskt när den körs.

Anledningen till att använda JQuery är att det blir mycket mindre kod och man får massor med funktioner på köpet, varför uppfinna en funktion som redan finns?

Det går att läsa vidare på jquery.com